Όνομα:Πετράκου Ηλέκτρα
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολιτική Γεωγραφία-Γεωπολιτική
Τηλέφωνο:
22510 36460
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:ipetr@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εθνοτικές Σχέσεις (PhD in Ethnic Relations), Centre for Research in Ethnic Relations, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Πολιτική Γεωγραφία. Χώρος, Εδαφικότητα, Εξουσία και Σύνορα
 • Μετακινήσεις Πληθυσμών. Μετανάστευση και Άσυλο. Περιβαλλοντική Μετανάστευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές και πολιτικές στην Ελλάδα και την ΕΕ.
 • Ενέργεια και Πολιτικές
 • Θεωρία λήψης αποφάσεων και κοινωνικές επιστήμες
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2013-2014: Σύγχρονες μεταναστευτικές μετακινήσεις στο Αιγαίο, Δράση 6 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Έρευνας με αντικείμενο τη νησιωτικότητα» Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική
 • Μετανάστευση στην Ευρώπη
 • Πολιτική Γεωγραφία του Ελληνικού χώρου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Σύνορα και Συνοριακές Ζώνες
 • Οικονομικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις του Χώρου (Συνδιδασκαλία -ΠΜΣ)
 • Μετακινήσεις Πληθυσμών (Συνδιδασκαλία -ΠΜΣ)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Κορυφή Σελίδας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου