Περιλήψεις

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (14ος - 15 ος ΑΙ.).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΚωνσταντίνος Μουστάκας
Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας
, Πανεπιστήμιο Κρήτης
moustakas@phl.uoc.gr

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 


Ένας μεγάλος αριθμός εγγράφων της ύστερης βυζαντινής περιόδου, αλλά κυρίως οι οθωμανικές φορολογικές απογραφές (εν πολλοίς ανέκδοτες) που εκτελέστηκαν κατά την πρώιμη εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό το οικιστικό πλέγμα και την οικονομική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μακεδονίας του ύστερου μεσαίωνα (14ος – 15ος αι.). Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται οι σχέσεις συμπληρωματικότητας και εξάρτησης μεταξύ των οικισμών της περιοχής (με έμφαση στις πόλεις), καθώς η θεώρηση τους μέσα από μία λογική αποκατάστασης του δικτύου που συγκροτούν βάσει των οικονομικών χαρακτηριστικών τους.