Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεότερων αποτελεσμάτων της έρευνας των επιστημόνων της Ελλάδας και του ευρύτερου Μεσογειακού και Ευρωπαϊκού χώρου σε αντικείμενα της Γεωγραφίας.

Επικοινωνία

Η διεύθυνση αλληλογραφίας του Συνεδρίου είναι:

7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο
Υπόψη κ. Νίκου Σουλακέλλη

Τμήμα Γεωγραφίας,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Λόφος Πανεπιστημίου,
811 00 Μυτιλήνη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail): synedrio_ege_2004@aegean.gr

Copyright 2003 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Γ.Ε.
E-mail: synedrio_ege_2004@aegean.gr
Τελευταία ανανέωση ιστοσελίδας: 13-Σεπ-2004